Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau.

God uddannelse sker i en stadig dialog mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og har som minimum har haft seks måneder på et hospital inden, de kommer ud i en klinik.

Læge, Monica Lykke Langgaard er fra den 14 april og 14 Oktober, tilknyttet klinikken

Læge, Sardam Wahab, har forsat returdage i klinikken.