Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau.

God uddannelse sker i en stadig dialog mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og har som minimum har haft seks måneder på et hospital inden, de kommer ud i en klinik.

Læge, Amalie Bytofte Rasmussen er fra den 1. december og seks måneder frem, tilknyttet klinikken.

Læge, Clara Faurby Maarup er fra den 1 december og 6 måneder frem, tilknyttet klinikken

Læge, Sardam Wahab, har forsat returdage i klinikken.