Maria Tudborg

Speciallæge i Almen Medicin 2018

Medlem af:
Den almindelige danske lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk Selskab for Almen Medicin

Peter Bøgedal

Speciallæge i Almen Medicin 2012

Medlem af:
Den almindelige danske lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk Selskab for Almen Medicin